François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1760-8-20

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1760-8-20
FINA IDUnique ID of the page  8689
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 25
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . August 20, 1760
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/16, p. 261
KeywordNumismatic Keywords  Duplicates , Coin Cabinet (acquisitions)
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 20 août 1760 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en zeer geestimeerde Vrind. Aanstaande saturdag zal ik zekerlijk tot Leijden zijn en hoope Uwe daar te zien. Vervolgens denke sondag uchtent naar s’ Hage te retourneeren, alwaar ik mij vleje dat Uwe het middagmaal ten mijnent zal nemen om verder den dag op het Cabinet te konnen doorbrengen. Waarmede blijve, wel eedle Heer etc., Uwes gehoorzaame en onderdanige dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage den 20 aug. 1760. Recommandeere de doubletten aan Uwe gunstigen aandagt. (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 25 ; Sluis 2017, lettre 12/16, p. 26).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen