François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1763-12-20

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1763-12-20
FINA IDUnique ID of the page  8700
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 36
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . December 20, 1763
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer, Jacques-Philippe d'Orville, Pieter Burman Junior
LiteratureReference to literature. Orville 17641, Sluis 2017, lettre 12/28, p. 402
KeywordNumismatic Keywords  Greek , Sicily , Book
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 20 décembre 1763 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend. Indien mij niet bedriege heeft Uwe mij het Iter Siculum van den Hr. Burman belooft terstont te versorgen, echter hoore dat het zelve reeds eenige weeken het licht heeft gezien weshalven bidde ten spoedigsten een goed exemplaer te mogen ontfangen het zij gebonden of ongebonden, dog liever bij mogelijkhijt half gebonden. Uwe begrijpe lichtelijk de groothijt van mijn verlangen. Mij geheucht de tijt niet dat onze antiquarius Vosmaer mij van penningen gesproken heeft dat hoop ik van duur mag zijn. Hebbe de eer te zijn gelijk altoos, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 20 dec. 1763 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 36 ; Sluis 2017, lettre 12/28, p. 40).

References

  1. ^  Orville, Jacques-Philippe (1764), Sicula, in quo opere Siciliae veteris Rudera, additis Antiquitatum Tabulis, illustrantur; cum Numismatibus, nec non Commentario Petri Burmanni secundi
  2. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen