François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1772-5-1

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1772-5-1
FINA IDUnique ID of the page  8720
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 53
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . May 1, 1772
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/58, p. 771
KeywordNumismatic Keywords  Roman
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 1 mai 1772 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Hier nevens gaan de drie raare goude penningen, waar van de eene wel de aller raarste zal zijn van alle goude Roomsche penningen die Uwe bezit, en mogelijk de twee. Weinige uuren geleden had ik geene gedachten dezelve magtig te zullen werden, indien Uwe dezelve niet voor de 20 begeerde verzoek ik ze spoedig wederom. Het vreemde canaal waardoor zij mij geworden zijn, zal mij mogelijk nog andre canaalen aan de hand geven waarop nimmer gedagt hadde. Hiernevens gaat het memoritje rakende de Deensche vraag met opzigt tot de Elzeviers, waarop Uwe bij gelegenhijt eenig antwoord zal geven. De Heer Salgas is alhier met Milady Holderness gearriveert, zodat ik met ongedult enig Engelsch nieuws van Uwe verwagte. Blijve in die verwagting met haast, Wel Edele Heer en Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsame dienaar. Hemsterhuis. s’ Hage, 1 maij 1772 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 53; Sluis 2017, lettre 12/58, p. 77).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen