François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-7-1

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-7-1
FINA IDUnique ID of the page  8726
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 61
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . July 1, 1774
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/66, p. 86-871
KeywordNumismatic Keywords  Greek , Seleucids , Demetrius , Lysimachus , Collection Sale , Gems , Gem Price , Herculaneum , Diodotus Tryphon
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 1 juillet 1774 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en waarde Vriend, Hebbe huiden morgen het pakje met de Demetrius en Tryphon wel ontfangen, en zal Uwe het een en ander in augustus weder ter hand stellen, of anders eerder toezenden na Uwe welgevallen. Wat Uwe Lysimachus betreft, ik heb dezelve van het eerste ogenblik af aan aangemerkt als een der aller schoonste en raarste gouden medaillons die op de waereld zijn, en Uwe zal nu geloof ik begrijpen, waarom ik alle andre gouden Lysimachi veragt hebbe. Ik ben met Vosmaer zo wel als immer te vooren, hij nog niet zeker zeggen welk Keyzer, Kooning of magtig Potentaat zijn Cabinet gekocht heeft, dog wel dat het een van de grootsten is. Ik hoop Uwe in het kort te zullen overtuigen dat de goude en de zilvre ΚΟΡΑΣ beide valsche penningen zijn, dog dit zij onder ons. Huiden morgen ontfing ik nevens Uwes missive een gegraveerde steen, het welk mij naar allen schijn op morgen of in de andre week zal noodzaken Uwe te verzoeken 12 à 14 ducaten aan toonder te betalen. Indien ik immer had kunnen denken zo fraeje gegraveerde steenen te zullen bezitten als thans hebbe zou ik eertijts zo veele schoone stukken aan vrienden hebben afgestaan. Hebbe de eer te zijn met alle agting, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 1 july 1774. Uwe zegt nietwes van het Grieksche boekje uit het Herculanum » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 61; Sluis 2017, lettre 12/66, p. 86-87).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen