François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-8-21

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1774-8-21
FINA IDUnique ID of the page  8727
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 62-63
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . August 21, 1774
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Louis Dutens, Ezechiel Spanheim, Jean Masson, Pieter Burman
LiteratureReference to literature. Masson 17091, Spanheim Dutens 17732, Dutens 17743, Sluis 2017, lettre 12/67, p. 87-884
KeywordNumismatic Keywords  Seleucids , Greek , Lysimachus , Demetrius , Nicomedes , Bithynia , Smyrna , Gems , Coin Price , Antiochus VIII Gryphus, Diodotus Tryphon , Egypt , Arsinoe , Ptolemies , Cyprus , Letter , Ptolemy IV Philopator, Ovidius , Forgeries
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 21 août 1774 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en waarde Vriend, Hier nevens gaan terug de Demetrius en de Tryphon waar voor Uwe zeer verpligt blijve, gelijk mede voor de twee dissertaties van den Heere Dutens. Ik heb Uwe alhier met verlangen te gemoed gezien om Uwe het een en het ander zelf ter hand te stellen en uit haar zelve te hooren het vermaak waar mede Uwe zekerlijk de Lysimachus, Nicomedes en de Smyrnasche penningen heeft ontfangen. Ik hoop binnen kort tijding van Uwe overkomst te erlangen, en dat Uwe als dan haare beste goude medailles zal mede brengen om ons daar mede te vermaken. Ik zal daar en tegen Uwe enige steentjes vertoonen of schoon ik weet dat zulks voor haar, een voorwerp is, zo niet van veragting, ten minsten zeer onverschillig. Bij deeze gelegenhijt kan ik niet voor bij Uwe te bedanken voor de betalingen voor mij gedaan. Wat de bewuste penningen uit Switserland betreft ik heb dezelve eindelijk in tegenwoordig van den eigenaar een voor een naeuwkeurig geexaamineert, en vervolgens het geheele boeltje, uit discretie getauxeert op vier stuijvers boven de waardij van het metaal. Wat de Grijphus betrefd, ik hoop in het kort eene gelegenhijt te hebben om die magtig te worden. Uwe kan versekert zijn van mijn ijver ten faveure van hare penningkasse. Ik heb met vermaak bij Uwes laatste gevonden een plaatje van Van der Schleij. Die penningen zijn meerendeels zeer wel getekent, en zeer wel gesneeden, dog waarom is het metaal niet uitgedrukt? De Arsinae is niet de geene dewelke ik gehad heb. De andere Arsinae in Cyphrus geslagen met de K, wel getekent zijnde, zoude teffens ook op dit plaatje wel gevoegt hebben. Versoek te weten wat Uwe voornemen met dit plaatje is. Heeft Uwe het afdruksel laatstmaal aan haar toegezonden ook met hare Grieksche koningen geconfronteert, en voornamentlijk met Ptolemaeus Philopater? Eindelijk versoek nog te weten of Uwe magtig is, of immer gezien heeft het penningje van Ovidius bij Spanheim en elders uitgegeven, en ook in de dissertatie van Masson in de Ovidius van Burman te zien. En of dit penningje op het uitzigt zekre teekenen van egt of onegthijt vertoont. Hebbe de eer met alle achting te zijn en te blijven, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes gehoorsame en ootmoedige dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 21 aug. 1774 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 62-63; Sluis 2017, lettre 12/67, p. 87-88).

References

  1. ^  Masson, Jean (1709), C. Plinii Secundi Junioris vita ordine chronologico sic digesta, apud Janssonio-Waesbergios, Amsterdam.
  2. ^ Spanheim Dutens 1773 
  3. ^  Dutens, Louis (1774), Explication de quelques médailles Phéniciennes du Cabinet de M. Duane, chez John Thane, London.
  4. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen