François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1776-11-7

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1776-11-7
FINA IDUnique ID of the page  8728
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 65
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . November 7, 1776
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/78, p. 101-1021
KeywordNumismatic Keywords  Gems , Gem Price , Exchange
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 7 novembre 1776 (de Den Haag) : « Wel edle Heer en Vriend, Hebbe eergistren aevond den Onyx wel ontfangen en blijve Uwe dankbaar voor haar aandenken. Ik heb dezelve met alle mogelijke attentie geexamineert, en vermits Uwe van mij vertrouwt, dat ik Uwe daar omtrent genereus zal handelen, zo zal Uwe zeggen dat Uwe voor deze steen op mij kan trekken f 100, wel verzekert zijnde dat nijmand hier te lande op verre na die prijs daar voor zoude willen betalen. Dog also ik met opsigt tot gegraveerde steenen door correspondentie veele gelegenheeden hebbe of om te ruilen, of om door voordeelig koopen, eene nadelige koop te verbeeteren, ben ik beter dan een ander in staat, om altemet voor steenen wat meerder dan een ander te kunnen geven. De ruiling dewelk geprojecteert hadde zal geen voortgang hebben weshalve ik deze steen provisioneel voor mij zal houden. Hebbe de eer met alle agting te zijn, wel edle Heer en Vriend, Uwe ootmoetige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 65; Sluis 2017, lettre 12/78, p. 101-102).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen