François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1781-4-21

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1781-4-21
FINA IDUnique ID of the page  8739
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 73
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . April 21, 1781
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/115, p. 154-1551
KeywordNumismatic Keywords  Egypt , Ptolemies , Greek
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 21 avril 1781 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Wanneer ik in het begin van februarius naar Munster en Dusseldorp vertrok, alwaar ik twee maanden vertoecht hebbe, liet ik de zaak van de Ptolomaeus desperaat, en des te meer er groote apparentie was dat die penning in handen zou kunnen vallen van Vosmaer. Vrijdag agt dagen te huis komende vond ik Uwes missive en pakje waar voor ik ten hoogsten dank zegge, dog de Memoires van Brussel had ik reeds weshalven daar omtrent Uwes ordres zal afwagten. Vervolgens heb mijn werk weder gemaakt van de Ptolomaeus, met dat succes het geen Uwe ziet. Ze gaat hier nevens, en versoeke door een woord van den ontfangst dezer verwittigt te worden. Hebbe de eer te zijn, in groote haast, wel eedle Heer en Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaeme dienaer. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 73 ; Sluis 2017, lettre 12/115, p. 154-155).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen