François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1784-9-11

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1784-9-11
FINA IDUnique ID of the page  8743
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 77
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . September 11, 1784
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/138, p. 195-1961
KeywordNumismatic Keywords  Greek , Seleucids , Antiochos
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 11 septembre 1784 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en hoog geestimeerde Vriend, Hebbe met vermaak Uwes welstand vernomen uit de haare van den 26 des afgelopen maand. De Hr. Vosmaer is zedert veele weeken in Gelderland en zal nog eenige weeken uit blijven. Uwe weet dat ik weder in genade bij denzelven Heer aangenomen ben, en ik zal tragten bij mogelijkhijt Uwe die zelve gunst te doen erlangen; voornaamentlijk om reeden dat mij tot dus verre dit het zekerst middel schijnt om de goude Antiochus los te krijgen. Echter kan Uwe staat maken dat zo ras dien Heer te rug gekomen zal zijn, ik niet zal nalaten de beste plans tot ons oogmerk dienende, uit te denken en aan Uwe voor te dragen. Wat de verkoping bij Rey betreft, de plaaten van de Lettre sur la sculpture kunnen mij niet te stade komen. Indien immer mijne werkjes, uitgegeven en onuitgegeven te samen gedrukt worden, zullen er andre plaatjes met enige bijvoegsels benoodigt zijn. Dog hier aan is niet te denken vermits de hachelijke tijden die wij beleeven, en mij meerder occupatien verschaffen dan ik immer verwagt had. Indien Uwe mij voor 3 à 4 ducaten zo veel exemplaren als mogelijk is van de Lettre sur l’homme geliefd te verzorgen, zal Uwe mij veel verpligten of schoon ik denk dat ze alle op gemeen papier zullen zijn. De Lettre sur les desirs werd hier niet meer gezien en ik heb er maar een eenig exemplaar van over, het welk ik wel haast verpligt zal zijn ten besten te geven. Ik kan niet wel gereekent worden onder de auteuren die door hunne werken groote schatten hebben vergadert. Hebbe de eer met alle hoogagting te zijn, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 77 ; Sluis 2017, lettre 12/138, p. 195-196).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen