François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1789-2

From Fina Wiki


François Hemsterhuis, The Hague

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1789-2
FINA IDUnique ID of the page  8748
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 81-82
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . February 1789
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Antoine Perrenot de Granvelle
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/156, p. 2291
KeywordNumismatic Keywords  Medal
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre sans date (février 1789 ?) (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Het is mij leed Uwe te moeten melden dat ik zo aanstonds uit de stad moet gaan, en dus het vermaak niet kan hebben Uwe op het Cabinet te zien. Hier nevens een penningje van Granvelle waar van Uwe heeft gesprooken. Gun mij de eer te zijn, Mijnheer en Vriend, Uwes zeer gehoorzame dienaar. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 81-82; Sluis 2017, lettre 12/156, p. 229).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen