Joseph Ghesquière - Maarten de Bast - 1785-8-21

From Fina Wiki


Joseph Ghesquière, Brussels

Joseph Ghesquière - Maarten de Bast - 1785-8-21
FINA IDUnique ID of the page  437
InstitutionName of Institution. Paris, Bibliothèque nationale de France
InventoryInventory number. Man. Fran. N. Acq. 14898, f° 153r
AuthorAuthor of the document. Joseph Ghesquière
RecipientRecipient of the correspondence. Maarten Jozef de Bast
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . August 21, 1785
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. Brussels 50° 50' 47.62" N, 4° 21' 6.12" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Louis Jobert, Joseph Pellerin, Christian Sigismund Liebe, Hubert Goltzius, Siwart Haverkamp, Andreas Morell, Louis Poinsinet de Sivry
LiteratureReference to literature. Goltzius 1708 vol. 11, Liebe 17302, Morell 17343, Poinsinet de Sivry 17784, Ghesquière 17795, Callataÿ 2017, p. 79, n° 28.6
KeywordNumismatic Keywords  Roman , Pertinax , Book , Library
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  http://www.numisbel.be/KBGN%20175 Callatay.pdf
Map
Loading map...
You can move or zoom the map to explore other correspondence!
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

21 August 1785 (from Brussels): “Hebbe vernomen uyt U. E. aangenaemen in dato 15 deser, dat het revers van U. E. koperen Pertinax voor legende heeft AEQVITAS. AVG. TR. P. COS. II, en dus verschillende is van de gene die in de voorlede eeuwe zijn nagemaakt geweest. Wensche zeer, dat onder de 100 Romeynsche médailles die U. E. als nu verwacht, of mogelijk reeds ontvangen heeft, is het niet vele, immers eenige mogen zijn die aan U. E. Pertinax niet moeten wycken. Aangaende de boeken welke dienstig konnen zyn voor eenen liefhebber in de Numismatique, zoude ik voor al U. E. aenraden te koopen La science des médailles par le P. Joubert, eerste editie, a twee à dry schellingen; of de tweede met de annotatien van den Baron de la Bastide à 20 ja 24 schellingen. Het Museum Vindobonense, twee grroote volumina in folio, à 25 of 30 guld., alle de werken van Mr Pellerin in 4to, à 5 of ses guldens par volume. Hedendagsche penningkunde door van Loon, s’Hage 1732 in fol. 6 à 7 guld. Huberto Golzii opera omnia numismatica, 15 à 16 guld. //Liebe Gotha numaria in fol. 6 à 7 gld.// Thesaurus Morellianus familiarum Romanorum, Amsterdam 1734, in folio 2 volumes 14 à 15 guld. Le Blanc Traité historique des monnaies de France, 6 à 7 guld. Gelieve my te melden of U. E. heft myne Dissertatio over de médailles, uytgegeven in quarto tegen de Heer Poinsinet de Sivry; zoo nite, zal de zelve aan U. E. met occasie gratis toezenden. Blyve met alle achtinge en opdracht van dienst zeer Eerweerden Heer. Brussel den 21 Augusti 1785. U. E. ootmoedigsten Dienaer i. Ghesquiere” (Paris, BNF, Man. Fran. N. Acq. 14898, f° 153r).

References

  1. ^  Goltzius, Hubert (1708), De re nummaria antiqua, opera quæ extant universa, quinque voluminibus comprehensa. Tomus primus [...], apud Henricum & Cornelium Verdussen, Antverpiæ.
  2. ^  Liebe, Sigismund (1730), Gotha numaria sistens thesauri Fridericiani numismata antique aurea, agentea, aerea, ea ratione descripta, ut generali eorum notitiae exempla singularia subiungantur, apud R. & J. Westenios & G. Smith, Amsterdam
  3. ^  Morell, Andreas (1734), Thesaurus Morellianus, sive, Familiarum Romanarum numismata omnia: diligentissime undique conquisita, ad ipsorum nummorum fidem accuratissime delineata & iuxta ordinem Fulvii Ursini & Caroli Patini disposita, Weinstein, Amsterdam.
  4. ^  Poinsinet de Sivry, Louis (1778), Nouvelles recherches sur la science des médailles, inscriptions et hiéroglyphes antiques, Maaestricht, chez Jean-Edmé Dufour et Philippe Roux
  5. ^  Ghesquière, Joseph (1779), Dissertation de M. l’Abbé Ghesquière, historiographe de S. M. I. R. A. sur les différens genres de médailles antiques, ou examen critique des nouvelles recherches sur la Science des Médailles, Par M. Poinsinet de Sivry [...]
  6. ^  Callataÿ, Fr. de (2017), “Glory and misery of Belgian numismatics from the 16th to the 18th c. as seen through three milestones (Goltz 1563, Serrure 1847 and the Dekesels) and private correspondences”, in J. Moens (ed.), 175 years of Royal Numismatic Society of Belgium. Proceedings of the Colloquium ‘Belgian numismatics in perspective (Brussels, 21 May 2016’), Brussels, pp. 37-129.