Jan Chrzciciel Albertrandi

From Fina Wiki
Revision as of 13:49, 11 November 2022 by Bkrabina (talk | contribs) (4 revisions imported)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


 * 1731/12/07 Warsaw, † 1808/08/10, Warsaw. Cleric; Jesuit; Bishop; Historian

Correspondence of Jan Chrzciciel Albertrandi
Jan Chrzciciel Albertrandi
FINA IDUnique ID of the page  1119
First nameFirst name(s) of the person. Jan Chrzciciel
Last nameLast name of the person. Albertrandi
Also known asAlternative names. Giovanni Battista Albertrandi, Albertrandy
WikidataIDWikidata ID
Birth dateBirth date: day - month - year. December 7, 1731
Birth placePlace of birth of the person Warsaw 52° 13' 54.91" N, 21° 0' 24.23" E
Death dateDeath date: day - month - year. August 10, 1808
Death placePlace of death of the person Warsaw 52° 13' 54.91" N, 21° 0' 24.23" E
KeywordKeywords for the person Cleric , Jesuit , Bishop , Historian
External LinkLink to external information, e.g. Wikpedia  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan Chrzciciel Albertrandi
Image
Jan Chrzciciel Albertrandi
Further imagesFurther images of the person. File:Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) a.jpg, File:Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) b.jpg
 Download

 CSV RDF/XML (Resource Description Framework) RDF

Further imagesFurther images of the person.
Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) a.jpg
Albertrandi, Jan Chrzciciel (1731-1808) b.jpg
Map
Loading map...
Literature
Primary literatureYearYear of the literature reference TypeLiterature type (book, journal, etc.) TitleTitel of the book.
Albertrandi 17991799collection descriptionMusaei Nummorum ex remotiore antiquitate superstitum quod venale prostat Varsaviae, compendiaria descriptio unde in eius notitiam empturi deveniant. Addita est Mantissa nummorum recentioris aevi
Albertrandi 18051805collection descriptionZabytki starożytności rzymskich w pieniądzach, pospolicie medalami zwanych, czasów rzeczypospolitej i szesnastu pierwszych cesarzów, zbioru śp. Stanisława Augusta króla polskiego, postrzeżone i krótkim wykładem objaśnione... Czytane na posiedzeniu publicznym. Ksiąg dwoje
Secondary literatureYearYear of the literature reference TypeLiterature type (book, journal, etc.) TitleTitel of the book.
Batowski 19021902journalKatalog zbioru gemm króla Stanisława Augusta przez Jana Albertrandego
Williams - Woytek 2015a2015journalThe scholarly correspondence of Joseph Eckhel (1737-1798): a new source for the history of numismatics