François Hemsterhuis - Arnout Vosmaer - 1789-5-25

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Arnout Vosmaer - 1789-5-25
FINA IDUnique ID of the page  8749
InstitutionName of Institution. Leiden, Universiteitsbibliotheek
InventoryInventory number. BPL 246
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Arnout Vosmaer
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . May 25, 1789
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Johan Herman Sigismund van Nagell, Richard Payne-Knight, Uvedale Price
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/157, p. 229-2301
KeywordNumismatic Keywords  coin cabinet (visitors), english collectors
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 25 mai 1789 (de Den Haag) : « Amicissime Vosmaari! De Heer Nagel ons beider vriend heeft mij gistren twee Engelsche Heeren gezonden met versoek hen alhier aan zijne vrienden te recommandeeren. De een is de Heer Price en de andere de Heer Knight, beiden lieden van aanzien en beide bijzondre kenders en liefhebbers van konsten en weetenschappen. De eerstgem. is voornamentlijk ten uitersten ervaaren in antiquitijten en medailles. Mijne beede is, te weeten wanneer, en of Uwe deeze Heeren huiden voormiddag ook voor een uur audiente zal kunnen verleenen om aan hen teffens een gedeelte haarder medailles etc. te vertoonen en bij gelegenhijt ter loops het Medaille Cabinet. Mijne kwaalen beletten mij heeden volstrekt om uit te gaan. Bidde om een woordken in antwoord. Adieu T.T. (Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 246; Sluis 2017, lettre 12/157, p. 229-230).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen