François Hemsterhuis - Arnout Vosmaer - 1789-7

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Arnout Vosmaer - 1789-7
FINA IDUnique ID of the page  8758
InstitutionName of Institution. Leiden, Universiteitsbibliotheek
InventoryInventory number. BPL 246
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Arnout Vosmaer
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . July 1789
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/160, p. 2311
KeywordNumismatic Keywords  coin cabinet (visitors), greek
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre sans date (1789 ?) (de Den Haag) : « Wel Ed. Gestr. Heer en waarde Vriend, Morgen na de middag om half vijf uur moet ik het Antiquitijt Cabinet vertoonen aan onzen Heer Secret. Thesaurier etc. weshalven Uwe versoeke teffens of vroeg of Uwe domesticq te gelasten om het andre Cabinet ter loops aan die Heeren mede te vertoonen. Indien Uwe na het vertret dier vrienden mogte te huis zijn zoude ik nog gaerne de Grieksche medaillons voor een half uurtje komen beschouwen. Waar mede de eer hebbe te zijn, Mijn Heer en vriend, Uwe Gestr. onderdanigste (Leiden, Universiteitsbibliotheek, BPL 246; Sluis 2017, lettre 12/160, p. 231).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen