François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1758-2-6

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1758-2-6
FINA IDUnique ID of the page  8680
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 19
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . February 6, 1758
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Henry Herbert, 10th earl of Pembroke
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/12, p. 231
KeywordNumismatic Keywords  coin price, book price
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 6 février 1758 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en hoogst geestimeerde Vriend. Voor de voorleden week hebbe de vrijhijt genoomen Uwe toe te zenden het geld zo voor de penningen als voor het boek van Pembroke, en dewijl hetzelve met een extraordinaire wagen is gegaan, ben ik niet zeker of het bij Uwe tijdig ontfangen is, zo ja verzoeke ik ten spoedigste in couvert het reeckeningetje der penningen te rugge, alzo hetzelve hier benoodigt hebbe. Hoope in de andere week geleegenhijt te hebben Uwe de afdruksels der zegels te doen toekomen en geeve mij de eer in tusschen te zijn, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes onderdanige en gehoorzame dienaar. Hemsterhuis. s’ Hage, den 6den febr. 1758 ; met haast (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 19 ; Sluis 2017, lettre 12/12, p. 23).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen