The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1759-1-1

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1759-1-1
FINA IDUnique ID of the page  8681
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 20-21
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . January 1, 1759
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Philipp von Stosch, Jean Rodolphe Vautravers, Theodorus de Smeth
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/13, p. 23-241
KeywordNumismatic Keywords  catalogue, coin cabinet (acquisitions), greek, cumae, ephesus, coin price, gems
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.ikmk.uni-tuebingen.de/eMuseum?lang=de&exhibition id=14
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 1 janvier 1759 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en zeer geestimeerde Vriend Ik blijve Uwe ten uitersten verpligt voor het zenden van de catalogue, en nademaal ik niet zeker ben of mij enigzins moogelijk zal zijn over te komen zoude ik gaarn profiteren van Uwes zo vriendelijke offerte om mij eenige penningen over te zenden. Ik zoude alleenlijk de volgende verlangen te zien. Pag. 1 N°. 1 6”42, 9”82, 10”90 en 91, 13”129, 16”157, 26”378. Indien Uwe mij dezelve met de pak schuit morgen avond geliefde te addresseeren tot Leiden ten huize van den Professor Hemsterhuis op het Rapenburg, zoude ik ze Uwe met de pakschuit van saturdag avond of ten aller uitersten sondag avond van daar wederom konnen toezenden. Het heeft mij zeer verwondert maar eene medaille van Cuma te vinden vermits mij voorstaat Uwe van drie haddet gesproken. Zo Uwe het nog tijdig denkt mij de voorn. penningen toe te zenden, en er eenig steentje was, het welk Uwe waardig oordeelde die te verzellen, zal ik hetzelve mede inwagten. Waar mede de eer hebbe te zijnde mijn Heer en waarde Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorzame dienaar. Hemsterhuis. s’ Hage, den 1 jan. 1759. P.S. Zo Uwe het verzenden te laat vind, verzoeke ik de Cuma en de Ephezen voor een ordentlijke prijs, bij aldien goed zijn. De Hr. D. Smit heeft de steenen van den Heere Valtravers gekocht, en ook reeds consideerabel gebooden voor die van Stosch" (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 20-21 ; Sluis 2017, lettre 12/13, p. 23-24).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen