The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1762-11-29

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1762-11-29
FINA IDUnique ID of the page  8690
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme, 401, f° 28-29
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . November 29, 1762
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Jacob de Wilde
LiteratureReference to literature. Wilde 16921, Wilde 17032, Sluis 2017, lettre 12/20, p. 30-313
KeywordNumismatic Keywords  greek, tenedos, abrasax, roman, hadrian, antoninus pius, theodosius, honorius, vespasianus, index, dissertation, otho, die engraver, engravers
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 29 novembre 1762 (de Den Haag): “Wel eedle Heer en zeer geestimeerde Vriend Uwe schrijve het aan mijne drukke bezigheden toe dat ik haar niet eerder hebbe dank gezegt voor zo vele genooten vriendelijkheden geduurende mijn verblijf tot Amsteldam. Ik hebbe de eer het zelve bij dezen te doen met belofde van alle mogelijke vergelding bij alle gelegenhijt. Zoude hier nevens eerstelijk de zilvre steede penning van Tenedos, voorts de singuliere Abraxas te zien onder de Gemmae Selectae van De Wilde no. 116 en wijders vijf goude penningen van Vespasianus, Hadrianus, Antonius Pius, Theodosius en Honorius. Eindelijk de Index van Griexe inscriptien op medailles van De Wilde en bidde Uwe dezelve eens naauwkeurig na te zien, om haare gedagten te weeten of dergelijk een werk tot perfectie gebragt zijnde, niet ten aller uiterste nuttig voor de numismatici zoude zijn. Wat de Elzeviers editien belangt dezelve hebbe nog geen tijd gehad om na te zien en uit te zoeken dog zal ze zenden zo ras zoo ras de Tentamina zal ontfangen hebben. Ik hebbe mijne cataloge der namen van anticque graveurs nog eens naar gezien, dog tot nog toe niet in staat bevonden om Uwe te werden toegezonden. Over de bewuste Otho zal Uwe schrijven zo ras des aangaande eenige zekerhijt bekome. Indien Uwe die duistre Griexe inscriptie eens naar Leiden konde zenden, zoude men zien of er wat van te maken was en dezelve Uwe met den uitslag van de rechêrches te rugge zenden. Uwe houde mij verzekert van de onveranderlijken ijver waar mede de eer hebbe te zijn, haare ootmoedige en gehoorzaamste dienaer. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 28-29 ; Sluis 2017, lettre 12/20, p. 30-31).

References

  1. ^  Wilde, Jacob de (1692), Selecta numismata antiqua; ex musæo Jacobi de Wilde, sumptibus authoris, Amstelodami.
  2. ^  Wilde, Jacob de (1703), Gemmae selectae antiquae e Museo Jacobi de Wilde, sive L. tabulae diis deabusque gentiliun ornatae. Per possessorem conjecturis [...], sumptibus auctoris, Amstelaedami.
  3. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen