François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1763-11-1

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1763-11-1
FINA IDUnique ID of the page  8695
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 34-35
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . November 1, 1763
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Jacques-Philippe d'Orville, Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Orville 17641, Sluis 2017, lettre 12/27, p. 392
KeywordNumismatic Keywords  book, greek, sicily, collection sale, connoisseurship
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 1 novembre 1763 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en zeer geestimeerde Vriend. Deze dient alleenlijk om Uwe te vragen of de Vitruvius van den Marquis Poleni staat uit te komen of dat dezelve reeds in het ligt is, en bij aldien het laatste waar mogte zijn, langs welke weg hetzelve op het spoedigste zoude zijn te bekomen. Ik hebbe te zijner tijt de Overbeek waar voor Uwe verpligt ben, wel ontfangen, en vind dit vrij importanter werk dan het nieuwe van den Fransch man te Romen. De plaat die in het werk van Bossuit manqueert is no. 14. Uwe gelieve mij bij gelegenhijt eens te melden hoe veel en welke Grieksche goude penningen zig bij d’Orville bevinden, en wanneer die collectie staat verkocht te worden. Onze Vosmaer zit nagt en dag in de penningen dog onder ons wenschte wel om zijne en {onzent} wille dat hij nimmer daar op gevallen was. Want vinde het bij uitstek lastig ijmand te helpen in een liefhebberij waar toe hem alle kennisse ontbreeken die tot dezelve betrekkelijk zijn. Ik hebbe geen antiquitijten opgedaan dog wel onlangs een ijvoore group van Michel Ango die mij dier komt te staan, dog wel waardig is aan de groothijt zijns makers. Hebbe de eer te zijn, wel eedle Heer en hoog geestimeerde Vriend, Uwes zeer onderdaanige dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 1 nov. 1763 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 34-35 ; Sluis 2017, lettre 12/27, p. 39).

References

  1. ^  Orville, Jacques-Philippe (1764), Sicula, in quo opere Siciliae veteris Rudera, additis Antiquitatum Tabulis, illustrantur; cum Numismatibus, nec non Commentario Petri Burmanni secundi
  2. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen