The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1768-10-23

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1768-10-23
FINA IDUnique ID of the page  8705
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 40-41
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . October 23, 1768
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Erasmus Frölich, Jean Foy-Vaillant, Arnout Vosmaer, Hendrik Cannegieter, Gisbert Cuper, Jacob de Wilde, Rijklof Michaël van Goens, Jacob Derk Carel van Heeckeren van Kell
LiteratureReference to literature. Foy-Vaillant 16821, Frölich 17442, Sluis 2017, lettre 12/40, p. 53-543
KeywordNumismatic Keywords  duplicates, greek, eupator, shape of letters, seleucids, epithets, antiochus, correspondence, catalogue
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 23 octobre 1768 (de Den haag) : « Uwe begrijpe ligtelijk dat ik teffens met vermaak zal zien de helfd van het doublet van Eupator zo dezelve wel geconditioneerd is. Deze penning is zo raar niet als alleen wanneer ΕVΠΑΤΟΡΟΣ vol uit staat, en om dat Haym het eerst aan de liefhebbers het vermoeden schijnt ingeboezemd te hebben dat deeze penningen uit de van ΦΙΛΟΠΑΤΗΡ zouden geformeert zijn het welk zeer zigtbaar zoude wezen alzo geen E uit Λ te maken is, en zo dezelve uit de O zoude vallen, zoude het dusdanig een zijn, daar ik egter niet gelove dat bij de Syrische Koningen voornamentlijk in dien tijt een ander als deze E werd gevonden. Heeft Uwe immer gezien het kopre medaillon van onzen Antiochus het welk Froelich uit Vaillant geeft? Vosmaer heeft mij veel vertelt van penningen die in Gelderland die bij de Heeren Van Heekeren en Cannegieter, en in Utrecht bij den Hr. Van Goens te zien en te bekomen zouden zijn, dog Uwe weet welke staat te maken zij op dien Vriend zijne penningkunde. De brieven van Cuper zal Uwe bij gelegenhijt bezorgen, en wat de groote geschreeven catalogue van De Wilde betreft dezelve is nog bij den voorn. groote numismaticus. Hebbe de eer met alle hoogagting te zijn, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwe onderdanige en gehoorsame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 23 oct. 1768 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 40-41 ; Sluis 2017, lettre 12/40, p. 53-54).

References

  1. ^  Foy-Vaillant, Jean (1682), Seleucidarum Imperium sive Historia Regum Syriae ad fidem numismatum accommodata, Joannes Guignard, Paris.
  2. ^  Frölich, Erasmus (1744), Annales compendiarii regum & rerum Syriae, Vienna.
  3. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen