François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1770-9-25

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1770-9-25
FINA IDUnique ID of the page  8713
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 47
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . September 25, 1770
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer, Hendrik Feyth
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/52, p. 711
KeywordNumismatic Keywords  greek, sicily, roman, constantinus iv, coin price
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 25 septembre 1770 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Neme de vrijhijt Uwe hier nevens een billetje te zenden van den Heer Feijt houdende een commissie dewelke Z.E. mij versogt heeft bij mogelijkhijt door Uwe ter uitvoer te brengen, en waar op ik Uwe gunstig antwoord zal inwachten. Ik zoude bereids voor lang op Uwe laatste waar bij Uwe begeert het Griexe kleene Siciliaansche penningje over te nemen geantwoord hebben bij aldien den Hr. Gaillard niet tegens belofde zonder waarschouwen vertrokken was. Dit pennigje met de kleine Poyonatus en nog een latre Keijzer komt op 3 Rijders à f 12. Indien Uwe dezelve nog wilde overnemen zoude Uwe die somme voor mij aan Van der Schleij kunnen betalen. Ik zoude de penningjes hier in gesloten hebben bij aldien ik zeker wist dat Uwe zig thans tot Amsteldam bevind. Onze vriend Vosmaer koopt nog steeds, dog heeft nietweg zonderling opgedaan. Ik verlang de progressen van Uwe te verneemen en neem des te meer deel in dezelven vermits mij onze laatste gesprekken nog niet zijn uit het hoofd gewaait. Hebbe de eer met alle agting te zijn, wel edle Heer en Vriend, Uwes gehoorsaamste dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, 25 sept. 1770 (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 47; Sluis 2017, lettre 12/52, p. 71).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen