The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1770-9-28

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1770-9-28
FINA IDUnique ID of the page  8714
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 48
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . September 28, 1770
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/53, p. 721
KeywordNumismatic Keywords  coin price
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 28 septembre 1770 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Hier nevens gaan met alle spoed de drie bewuste penningjes gepakt in een boekje dat Uwe nog toekoomt. Indien het pakje niet bereids geslooten was zoude ik in het zelve nog een rijder steken die ik Uwe schuldig blijve tot in november. Vermits ik mij herinner Uwe valschelijk 3 rijders te hebben opgegeven daar ik zeer zeker maar twee aan den Dominé hebbe betaalt. Ik verzoek berigt van den ontfangst dezer en blijve, in haast, wel ed. Heer en Vriend, Uwes gehoorzaamste. Hemsterhuis. s’ Hage, 28 sept. 1770 (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 48 ; Sluis 2017, lettre 12/53, p. 72).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen