François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1772-4-9

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1772-4-9
FINA IDUnique ID of the page  8718
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 50
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . April 9, 1772
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Louis Dutens
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/56, p. 74-751
KeywordNumismatic Keywords  greek, messina, lacedemonia, selinus, sicily, coin price, bargain
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 9 avril 1772 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Ik herinner mij geene van de penningen van den Heere Dutens dan alleen van Lacedaemon, Messina in en uitwendig en Selinunte, ik weet echter zeker dat in het pacquet het welk ik neevens Uwe gezien hebbe, zig tien à twaalf medailles bevonden dewelke ik des noods in ijvriger tijden gaarn voor 6 à 8 ducaten per stuk zoude gekocht hebben. Ik heb de houding en de physionomie van den Heer Duttens naeuwkeurig nagedagt, en ik geloof dat Uwe veilig zoude kunne negotieeren over het pacquetje medailles het welk dien Heer aan Uwe en aan mij gezamentlijk heeft vertoont, zonder te vrezen dat hij daar omtrent enig bedrog zoude willen pleegen, en in gevalle van ja, zoude hij echter te veel vermoeden van ons geheugen, dan dat hij eene laaghijt zoude derven begaan van dit pacquet te ontluisteren. Uwe melt mij in haare voorgaande dat de Heer Duttens zoude genegen zijn zig van alle zijne Griexe medailles te ontdoen. In dat geval hebbe ik niet nodig Uwe te zeggen wat haar raden zoude. Uwe weet dat bij aldien ik immer in de gelegenhijt kwame van eene weezentlijke versameling van penningen magtig te worden, de menigte van Griexe penningen voor mij juist de koop niet verminderen zoude. Nietweg meerder hebbende om Uwe te melden zo geve mij de eer te zijn, wel eedle Heer en Vriend, Uwes ootmoedige gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, den 9den april 1772. Ik geloof nogmaals dat Uwe zoude kunnen negotieeren over het pacquet door Uwe en mij gezamentlijk gezien » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 50; Sluis 2017, lettre 12/56, p. 74-75).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen