The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1773-7-16

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1773-7-16
FINA IDUnique ID of the page  8721
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 54
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . July 16, 1773
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Scipione Maffei
LiteratureReference to literature. Maffei 17321, Sluis 2017, lettre 12/61, p. 79-802
KeywordNumismatic Keywords  egypt, ptolemies, arsinoe, lysimachus, commodus, crispina, local finds, medallions
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 16 juillet 1773 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Hebbe ter zijner tijt wel ontfangen de Verona Illustrata van Maffei, dog dewijl ik dat boek in folio bezit, zal ik Uwe bij de bekwaamste gelegenhijt de octavos weder doen geworden. Aanstaande sondag zal ik van zes uur af den geheelen aevond te huis zijn en Uwe met vermaak afwagten. Versoeke Uwe mede te brengen de Theodora, de ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΩΝΣ, de ΑΡΣΙΝΟΕΣ, en de goude Lysimachus, en teffens het geen Uwe nieuws van dien aart mogt opgedaan hebben. Hope Uwe als dan te kunnen vertoonen een koper medaillon van Commodus en Crispina, over 40 à 50 jaaren tot Katwijk uit de zee gehaalt. Ik heb in korten tijt veel gezien dog wat ik zal krijgen weet ik niet. Indien Uwe hare reize zoude willen uitstellen zo verzoeke sondag morgen daar van door een lettertje verwittigt te worden, andersins wagte Uwe vast en hebbe in tusschen de eer volmaaktelijk te zijn, wel eedle Heer en Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaar, Hemsterhuis. s’ Hage, den 16den july 1773 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 54; Sluis 2017, lettre 12/61, p. 79-80).

References

  1. ^  Maffei, Scipione (1732), Verona illustrata. Parte prima contiene l'istoria della città e insieme dell'antica Venezia dall'origine fino alla venuta in Italia di Carlo Magno, Verona
  2. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen