The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1780-3-19

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1780-3-19
FINA IDUnique ID of the page  8732
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 70
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . March 19, 1780
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/104, p. 1361
KeywordNumismatic Keywords  roman, medallions
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 19 mars 1780 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en Vriend, Hier nevens gaat het bewuste medaillon zo spoedig mij zulks doenlijk is, want het is niet goed dat ik dezelve langer beschouwe. Indien Uwe dezelve thans niet had, zoude dezelve tot geene prijs hoe genaamt uit mijne handen gekomen zijn, vermits het een stuk is het welk op zig zelve bestaat en buiten een Cabinet als unicq kan bewaart worden. Ik verzoek ten spoedigsten Uwe gedagten omtrent dit medaillon te weten; en ik twijffel niet of Uwe zal het zelve als een bijzonder cieraad van haare Penningkasse aanmerken. Ik heb het op de beste wijze ingepakt als mij mogelijk was, en denke dat het Uwe wel zal geworden. Blijve met zo veel agting als haast, wel eedle Heer en Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis. s’ Hage, sondag 19 maart 1780 (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 70; Sluis 2017, lettre 12/104, p. 136).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen