The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1789-1-24

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1789-1-24
FINA IDUnique ID of the page  8747
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 80
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . January 24, 1789
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation. Arnout Vosmaer
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/155, p. 2281
KeywordNumismatic Keywords  greek, unpublished book
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

Lettre du 24 janvier 1789 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en waarde Vriend, Hier nevens gaan de twee Grieksche medailletjes. De Heer Vosmaer heeft ze mij korte dagen na Uwes vertrek ter hand gestelt zonder ergens van te reppen. Ook was dit een afgedaane zaak, vermits hij volgens eigen zeggen, maar vier ducaten, en mogelijk minder aan Ardasch gebooden had. Mijne onpasselijkhijt, die thans iets schijnt te beeteren, is oirsaak van het uitstel waar voor vergiffenis versoeke. Over het boekje waar in deeze penninkjes zijn zal Uwe binnen kort nader schrijven. Uwe gelieve het aan nijmand te vertoonen, dog bij aldien Uwe verneemen mogt dat hetzelve tot Amsteldam bekent was, versoeke zulks te weeten. Hebbe de eer met alle agting te zijn, wel eedle Heer en Vriend, Uwes ootmoedige en gehoorsaame dienaer. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 80; Sluis 2017, lettre 12/155, p. 228).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen