The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

Siwart Haverkamp - Jacques-Philippe d'Orville - 1739-10-12

From Fina Wiki


Siwart Haverkamp - Jacques-Philippe d'Orville - 1739-10-12
FINA IDUnique ID of the page  6376
InstitutionName of Institution. Oxford, Bodleian Library
InventoryInventory number. MS D’Orville 482, f° 300
AuthorAuthor of the document. Siwart Haverkamp
RecipientRecipient of the correspondence. Jacques-Philippe d'Orville
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . October 12, 1739
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. Leiden 52° 9' 6.55" N, 4° 28' 52.00" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Haverkamp 17391
KeywordNumismatic Keywords  book
LanguageLanguage of the correspondence English
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia http://emlo.bodleian.ox.ac.uk/profile/work/78862f3a-4004-4a06-9e11-497b7dbc8d3b?sort=date-a&rows=50&aut=havercamp&baseurl=/forms/advanced&start=15&type=advanced&numFound=18
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 12 octobre 1739 (de Leiden): Here is the 3rd vol. of my history. I shall be following it in person in a day or two and enjoying your embraces. I shall be staying with Schackius. (Oxford, Bodleian Library, MS D’Orville 482, f° 300).

References

  1. ^  Haverkamp, Sigebert (1739), Algemeene histori der zaaken in Asie, Afrike en Europe, en in derzelver koningryken, landschappen, staaten en steden, zedert het ophouden der fabel-eeuw, tot op de heerschappy van Karel den Grooten, en tot den tyd, doorgaan de Middel-Eeuwe genaamd, voorgevallen. Derde deel, behelzende de histori der ryken en landschappen van Asie, en voornaamelijk van Pontus, Kappadokie, Bithynie, Pergamus, Galatie, Karie, Paphlagonie, Kilikie, Arabie, Syrie, Kommagene, enz. Uit de overgebelevene werken der oude schryveren saamgesteld, en met duizenden historipenningen verrykt en opgeheldert, Den Haag