The FINA wiki is currently being maintained. You can safely read all content, but please don't edit anything here!

François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1785-4-13

From Fina Wiki


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1785-4-13
FINA IDUnique ID of the page  8745
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme 401, f° 78
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . April 13, 1785
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. The Hague 52° 4' 29.82" N, 4° 16' 10.85" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/145, p. 210-2111
KeywordNumismatic Keywords  catalogue, medals, greek, seleucids, antiochos
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Letre du 13 avril 1785 (de Den Haag) : « Wel eedle Heer en zeer geagte Vriend, Hier nevens gaat de catalogus in dank te rug. Ik begrijp er niets van. Het eenige het welk mij overblijft, is om Uwe te versoeken bij aldien zij daar toe gemakkelijk gelegenhijt mogte vinden, die catalogue tot f 5 à f 6 te doen inkopen uit eenvouwdige nieuwsgierighijt, of schoon voor zeker dat stuk geene zes duiten waardig zal zijn. Zie hier de medaille van Suffren. Ik heb door dit hoofd de O.I. Maatschappij willen afbeelden. Ik hoop dat Uwe het zelve nog beter zal vinden dan de prent daar na door de Heeren Vinckeles gemaakt. Ten opzigte van de Antiochus Uwe zij versekert dat ik daar omtrent alles zal doen hetwelk voor mij zelf zoude verlangen. Ik wanhoop geenzins en heb gistren weder bezig geweest, dog derve nog van geen geld spreeken uit vreeze voor buitensporighijt. Blijve, met haast, wel edle Heer en waarde Vriend, Uwes ootmoedigste. Hemsterhuis » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 78; Sluis 2017, lettre 12/145, p. 210-211).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen