François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1759-1-6

From Fina Wiki
Revision as of 21:51, 24 May 2020 by FDeCallatay (talk | contribs) (Created page with "{{Correspondence |Institution=The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum |Inventory=Archief van Damme, 401 / 22 |Author=François Hemsterhuis |Recipient=Pieter van Damme |...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


François Hemsterhuis - Pieter van Damme - 1759-1-6
FINA IDUnique ID of the page  8682
InstitutionName of Institution. The Hague, Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
InventoryInventory number. Archief van Damme, 401 / 22
AuthorAuthor of the document. François Hemsterhuis
RecipientRecipient of the correspondence. Pieter van Damme
Correspondence dateDate when the correspondence was written: day - month - year . January 6, 1759
PlacePlace of publication of the book, composition of the document or institution. Leiden 52° 9' 6.55" N, 4° 28' 52.00" E
Associated personsNames of Persons who are mentioned in the annotation.
LiteratureReference to literature. Sluis 2017, lettre 12/14, p. 251
KeywordNumismatic Keywords  greek, alexander the great, coin price, cumae, state of preservation
LanguageLanguage of the correspondence Dutch
LinkLink to external information, e.g. Wikpedia https://www.rug.nl/library/heritage/hemsterhuis/brieven
Map
Loading map...
Grand documentOriginal passage from the "Grand document".

-Lettre du 6 janvier 1759 (de Leyde) : « Wel eedle Heer en hoog geestimeerde Vriend. Ik ben Uwe ten uitersten verpligt voor de gegeven advertentie nopens de conditie der medailles en neme de vrijhijt Uwe teffens te verzoeken om de Alexander bij aldien maar 5 guldens of daar omtrent boven het goud mogte gelden, voor mij te kopen, dog de Cuma tot zulken prijze als Uwe oirbaar zal oordeelen, nademaal mij die ontbreekt van goede conditie, gelijk mede de kopre Murina. Blijve met haast, wel eedle Heer en waarde Vriend, Uwes onderdanige en gehoorsame dienaar. Hemsterhuis. Leiden, den 6 jan. 1759 » (Den Haag, Museum Meermanno, Archief van Damme, 401 / 22 ; Sluis 2017, lettre 12/14, p. 25).

References

  1. ^  Sluis, Jacob van (2017), François Hemsterhuis. Briefwisseling met overige correspondenten. Hemsterhusiana, volume 12, Groningen