Property:Grand document

From Fina Wiki

Name der Seite. (de)

Showing 20 pages using this property.
A
3 July 1559 (from Antwerp): “Sy hebben gelt gestroijt te dier tijt, waer af icker eene gecocht hebbe, op deen zijde staen onsen coninck ende syn nieuwe hijsvrouwe nae het leven met deze inscriptie Philippus et Elisabeth dei gracia R. R. Hispanie; op dander syde een pauwinn met Mercurij caduceo, de inscriptie Concordia, die scrijve ick v tot een lieteeken der waerheijt” (Hessels 1887, no. 8, p. 18).  +
19 Jan. 1587 (from Antwerp): “Grata mihi fuit nepos carissime diligentia et cura tua in indagando Wigandecuae situ. Quam modo cognosco ex fragmento tabulae ad te misso, atque à te remisso, habeo gratias. Lubens quoque intellexi te circa historiam versari, cum ceterarum rerum enim et scientiarum cognitio ad multa conducit, sed pro natura loci, personae, aut temporis; habet hoc propriae historia, quod Semper, ubique, et omni homini, situ sui, utilitati, et honori. Sed fortassae derunt tibi in hoc negocio libri. Si paud me esses, erorum copias haberes; habeo namque (absit verbo iactancia) bibliothecam mediocriter instructam. Huic addidi numismatum ex omni aere numerum et delectum talem, ut de iis cum quovis his regionibus contenderè ausim. His enim, libris nempe et nummis, credo me impendisse ultra duo millia coronatorum. Quaeris an nullus exstet liber qui aversas numismatum partes explicet: non quod sciam, generatim; imò neque ullus singulatim, pro argumenti exignetia. Quidam Aeneas Vicus edidit duodecim primorum Imperatorum numismata, cum índice nomenclatorio (ut ea voce utar) ómnium rerum quae in eijs spectantur, quem laborem non possum non laudare. Alius quidam Sebastianus Ericius longa commentari scripsit in Imperatorum numismatum postica singna: sed frigida sanè. Constantius quidam Landus idem praestitit felicius, sed in valde pauca. In Julii, Augusti, et Tiberij, scripsit commentaria Wolfgangus Lazius, docta, peritis tamen antiquaris non ita satisfacientia. Fulvius Ursinus meo iudicio omnium doctissimè, ad consulares nummos, in eo volumine, quod de Familiis Romanorum inscripsit. A. Occo, et H. Goltzius qui praestiterit, ex eius lucubrationibus quae exstant, te minimè ignorare puto. Huius auctoris, Julij Caesaris exemplar tibi mitto, quod boni consules. Accipies illud per Joannem Woudnellum quem nesoti, alterum eiusdem, quod cum tuo coniunxi D. Emanueli trades, meo nomine. Adieci his icones nympharum quasdam, Petro fratri tuo, et imagunculam ex argeno, Isabellae sororculae tuae. Per eundem mittit soror mea quaedam semina ex hortulo (horto dicere nequeo) nostro, sed ni fallor, ululas Athenas. Eidem dedi semina Maraviliae, et si fortè non habeas, floris solis. Africani floris nancisci non potui, alias quoque missurus. Quae de Graecorum nummis ex me scire cupis, ignoro, tu mob eius linguae imperitiam, tum ex talium nummorum raritatem. Si maior eorum copia nobis esset, fortè collatio eorundem in his aliquid lucis adferret. Est Philippi nummus apud me valde integer, in quo haec (inverted )CC sine ullis punctis, ut hic vides. Tu cogita de caractere, in ordine octavo, hac ut vides forma (inverted sigma), numeri notam ne significet, non enim est sygma, etsi inversa videatur, nam haec hoc modo C. in omnibus quos hactenus viderim nummis expirmitur. Opus meum quod sub Plantini prelo est, circa D. Johannis festum absolvebitur, opitulante Deo, atque tunc de profectione ad vos cogitabimus. Sed dies docebit. Interim vale” (New York, The Morgan Library and Museum, LHMS, Unbound International Ortelius; Hessels 1887, no. 149, p. 345-347).  
2 May 1591 (from Antwerp): “S. P. optime nepos. Litteras tuas argumenti plenas gratissime accepi. Tu nondum quae ego cum Woudnellii mercibus miserum, intellego. Accipies autem, spero. Nummos quos apud Askum vidisti, novi memoria, eosdem enim mihi ostendit olim, quae desiderat, desideranda sunt, potis quam possidenda, quis enim Pescennium Nigrum ex AE? Si vellet carere aureo suo Caro, haberet à me Alex. Magnum, aut Philippum eius patrem, etiam ex auro, extra omnem controversiam antiquum, praeterea integerrimum. Scis, et scit quantum auro sint ponderosiores prisci hi nummi, qua milli declinantis Imperii, sub quo Carus. Theatrum meum recudo, eius media pars recusa ante annum fuit, inter quam folium quod Britannicas continet; itaque illud iam mutari non potest. De huius virginibus quod tam benè mereri studeas, te laudo plurimum” – comments on various plates of the Theatrum but without numismatic relevance (Paris, Fondation Custodia, Frits Lugt Collection, 1972 A-3; Hessels 1887, no. 196, p. 473-474).  +
6 May 1592 (from Antwerp): “Ad id quod scribis tibi futilem illet (sic enim eum voco [quamvis insigniter litterarum] et nosco) Lugduno scribere, de magno illo viro (Justus Lipsius), non habeo quod dicam; nempe an Pontificius sit vel Calvinianus : mihi hoc enim non liquet” ; “Nuper (aliud hoc) nactus sum Didium Julianum ex auro, cuius aversa pars RECTOR ORBIS. Parvulum quoque Procopium ex aere. Valde mihi cuperem Commodum ex auro; haberem seriem integram Imperatorum ad vigesimum quintum usque” (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, MS III 936, no. 12; Hessels 1887, no. 214, p. 513-514).  +
27 Jan. 1593 (from Antwerp): “S. P. carissime nepos, litteras tuas, et in iis appositè impsitum nummum accepi, elegantem et rarum sanè; quo, quod in mei amorem carere volueris, gratias ago. Littere in eo ab una parte, et ab altera , sic interpetor (subdubito an rectè) Dinocrates princep Hipponensium eritque itaque Hipponensium, in Magna Graecia, urbis. Ad saltatrices illas cum igne nescio quo referam, nec etiam litteras his adscriptas . Queris de D. N. PHOEI. P. F. AVG. Mihi prorsus ignotus hic Imperator, et quod miror, etiam Panvinio, quo neimen hactenus legi in Impetatoribus nominandis numerandisque diligentiorem. Num prava sculptura, pro PHOCAS ?” (Sotheby’s sale 1968, lot 337: buyer Kenneth Mummery (Bournemouth); Hessels 1887, no. 228, p. 546-548).  +
4 Jan. 1595 (from Antwerp): “Goltzii Augustus hic minime venalis, solet divendi quinque florenis” (Catalogue of Valuable Continental Books and Autograph Letters, Sotheby & Co., London, sale 17–18 June 1968, lot 339. Buyer listed as Nico Israel (Amsterdam); Hessels 1887, no. 261, p. 614).  +
23 March 1596 (from Antwerp): “S. P. Nepos carissime, vides quid prodest Deorum cultura, cum tu enim assiduus fere apud me inter eos (nummis nempe ex libris) fueris, hos Neptunum videlicet et Aeolum tibi tam faventes effeceris” (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, MS 79 C 4 (091), f° 168; Hessels 1887, no. 286, p. 680-681).  +
Without date but likely 1592 [year of the death of Filips van Winghe] (from Antwerp): “Litteras tuas ad Monavium et ad me accepi. Illas eras ad eum diss (?). Salutem a Schotto viro bono per te lubens audivi. Ad eundem scripsi ante aliquot dies, et ad(?) tuas ad Monavium excusas. Queris quid nummorum apud me cum cruci. (?) unquam, an ante ad tuum gis(?), tu videris. In primis mihi magnus (?) est, antiquas extra controversam : in (carris ?) adversa pars Heraclius Imp. in aversa, idem in carra triumphali, cum cruce in dextra. Iustiniam etiam eaque et (am ?à), dextra globulus tenens, cui in fixa crucis imago. Non te fugere puto que (?) habet Sindas on verbo Iustinianus. Faicent illa ad hunc numum. Aurens (?) hic ab (aversa) parte victoria sigillum prefert qu(ae) sinistra eumdem globulum cum cruci habet, in sinistra hastam, in cuius apice etiam crucem, sed forma hac laterali. a) Prorsus eiusdem symboli Tiberium P. Alium etiam Hercali(em) cuius pars aversa crucis figura quam in ora huius via(?). b) Alium Iustinianum, item Zenonem ; utrumque cum victoria, cuius dextra crucem hac forma. c) Valens, et Valentinianus quoque pater (meos) quibus ab altera parte imperator, qui dextra labarum cum (chrisme), et sinistra victoriosam. Atque mihi septem ex auro. Ex aere hi sunt apud me, Focas, Theophilus, cum globulo et cruce. Alter Theophilus cum rucis magior(?) galea imposta. Gratianus item, cui ab altera parte imperator paludatus, cum labaro, in quo (chrisme). Decentius, etiam Magnentius, quibus ab altera parte hoc (?) Hos omnis ex aere autem. Ex argento imus Valentinianus” (Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Manuscrits, Ms. III 1483, f° 38; information given by Jeannine De Landtsheer).  +
13 Apr. 1601 (from Delft): “Eersame besondere goetgunstighe Vrindt V. L. brieff vanden 20. Martis lestleden, heb ick ontfangen. Waerop ten goeder antwoort sal dienen, dat soo veel belanget de gouden medalien, vande welcke Levinus Hulsius aldaer soude een Lyste gelaten hebben, achte deselve over een wyl tytts gecocht, ende tot myne voorganede gevoecht te hebben, waer door het vervolgen der genighe ick van goude hebben tamleycken is versterct. Sulcx genighe ick my nu bevinde in gouden Imp. Pieces 500, Griecsche over de pieces 100, ende consulaires pieces 30. Makende tsamen pieces 630 gouden medalien, alle tsamen verscheyden van inscriptien, renversern &c. Welcke gehooren tot myne silveren medalien, waer van de Griecsche groot ende cleyn zyn over de neghen hondert, consulairen, pieces 1500. Ende Impp. Inde pieces 5000. Ende coperen over de pieces 2000, alle verscheyden als voren. Dergenige die ick dubblet hebbe van gout, ende te connen missen zyn over de pieces 230. Soo d’Heere Baron deselve begeeren, wil die wel tsamen derven. Dan den prys soude passeren het dubbelt gewichte van ‘t gout. Ende dewyl hy een Edelman heft hem des verstaende, soo can men desaenganede te beter handelen. Dan soude ten eersten wel bescheet begeeren, dewyl andere my oock daer van hebben geschreven. Ick kan oock yemanden gerieven met silveren ende coperen, die ick tweemael hebbe, videlicet ontrent pieces 3000. Onde de voorseyden gouden zyn Iul: Caes: Gaius ende Galba. Wanneer ick de dubbelde stamen quyt worded, conde V. L. in redelicheyt gerieft wordden. Hier bevorens heft V. L. my geschreven te hebben van coper een Marius, ende van silveren Mag. Max; ende Julianus. Mach ick daer mede geaccommodeert wesen, sal my seer aengenaem zyn, mits die betalende. De familien Consularien hier onder vermelt, soude ick wel begeeren, soo die aldaer te becommen waren. Hebbe etlyche derselven, dan zyn nyet genoechsaem near mynen sinne. Hiermede gegroet ende in schuts des almachtigen bevolen. Delft den xiij April, stilo novo” (annotated by Cool with the total of the numbers given by Goorle: “Abrahami Van Goorle 13260 medaglien”) (Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden: MS BPL 2755 ; Hessels 1877, letter no. 325, p. 763-764). (English translation by Johan van Heesch): "Honourable and dear friend, I have received your kind letter of March 20. In reply I can say that on the matter of the gold medals, of which Levinus Hulsius is said to have left a list there, I must have bought these some while ago, and I added them to the ones I had, so I increased fairly considerably what I have in gold. In such a way that I now possess 500 imperials in gold, more than 100 Greek pieces, and 30 consular pieces, altogether 630 medals of gold, all with different inscriptions, reverses etc. Under my silver medals are, nine hundred Greek ones large and small, 1500 Consular pieces, and 5000 imperial pieces, as well as more than 2000 copper pieces, all different as before. Those duplicates that I have in gold, and could spare, are more than 230 pieces. So if the Lord Baron is interested in these, I am willing to do them away as a block. Then the price would exceed that of double the weight of the gold. And because he hath with him a gentleman who understands the matter, one can negotiate more easily. But I would like to have a swift decision, as others also wrote me about this. I can also help someone with [medals of] silver and copper, that I possess twice, videlicet about 3000 pieces. Among those are Iulius Caesar, Gaius and Galba. If I could get rid of the duplicates together, I could provide them for you at a reasonable price. Earlier you wrote me that you possess a copper of Marius, and a silver one of Mag. Max. and of Julianus. If I could be satisfied with these, this would please me well, and I will pay for them. The consular families mentioned below, I would very much like to obtain, if they should be available there. I have several of them, but they are not entirely to my satisfaction. I greet you and ask for your protection by the Almighty. Delft April 13 1601, stilo novo. Your dear and loyal friend A van Goorle Alliena Apronia Caecina Cestia Cornuficia Fabrinia Gallia Horatia Itia Labiena Livia Minutia Numonia Oppia Statia Statilia Titinia [added in a different hand: Cole’s according to Hessels:] 500 golden imp 100 golden Greeks 30 golden consular 900 Greek silver 1500 consular silver 5000 imperial silver 2000 imperial copper 230 duplicates of gold 3000 silver and copper duplicates Abrahami Van Goorle 13260 medals [On the other side the letter is addressed to:] Honorable sr. Jaques Coole merchant in Lymstreet in [??????] London"  
Achillini, Claudio (Giovanni Filoteo) (1466-1538) -Bologne, Biblioteca universitaria (Ms. 410, fol. 143v) : poésie sur les numismates et sur la confiance dans l’histoire qu’inspirent les monnaies : « Oltra gli autori, puoi veder l’historia/ In alcun de li tuoi numismi antiqui/ ch’al picciol studio tuo (de Claudio Achillini) dan qualche gloria./ Questi non vanno per sentieri obliqui/ Fede gli dà, fra gli altri, il Policiano ;/ Romani al coniar non fur iniqui./ Pomponio Leto al Gimnasio romano/ primario al tempo vostro i dà gran fede,/ di quei dunque il diletto non è vano » et « Fra gli antiquarij vo parte del giorno/ Per contemplar numismi, et petre fine/ il cui taglio tal’hor pon l’huomo in scorno./ Convien haverne buone discipline/ Che gente gli è, che da questo per quello/ Moderne per antiche, anzi divine » (Traversa 1992, p. 155-157 ; voir Missere Fontana 1995, p. 174-176).  +
-Lettre du 5 octobre 1781 (de Münster) : « Mon cher Socrate, je n’ai point parlé des medailles originales que je n’ai point vus, mais de la collection gravée de Dorville qui m’a frappé par sa beauté, ayant vue d’autres livres numismatiques, de medailles grecques, romains etc., mais jamais d’aussi belles que le sont celles qu’on attribue dans cet ouvrage à la Scicile. Je suis très contente de les avoir vus, mais je serois tres fachée de le posseder à vos depends. Ainsi, mon cher Socrate, je vous rends des graces infinies de votre bonne volonté ». (Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß ; Sluis 2014, lettre I.247, p. 285-286).  +
-Lettre du 12 septembre 1781 (de Paderborn) : « Une des choses dont j’ai joui le plus dans la superbe biblioteque de Göttingue, où nous avons passé chaque jour quelques heures, c’est de l’immense collection des livres sur les antiquités restantes qui s’y trouvent. J’ai vu quantités des livres de numismatique, une sphere qui m’etoit absolument inconnue, et entr’autre les medailles et monnoies de la Scicile qui m’ont frappés par leur beauté; chacune d’elle semble une pierre gravée, la collection de Dorville, un cabinet (j’ai oublié lequel, mais qui ne contient aussi que des medailles de la Scicile etc. etc.). Il faut avouer que les ressources d’instruction sont immenses à Göttingue, surtout parce que ceci peut être la seule biblioteque au monde où on a la complaisance de permettre, que chacun (pourvu qu’il soit connu pour un être raisonnable des biblioteques) ose emporter et garder chez lui les livres dont il a besoin ». (Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß ; Sluis 2014, lettre I.241, p. 276-277).  +
-Lettre du 28 septembre 1781 (de Münster) : « Votre non plus ultra est toujours enfermé hors les moments où il sert, et dans le meme ordre que lorsque vous me l’avez pretté. Si les medailles que d’Orville a donné au public dans son ouvrage, c.à.d. si les originaux qu’elles doivent representer ne valent rien, cela me donne une grande idée de son gout grecque, car chacune de ses medailles est ou semble être une pierre gravée, tant elles m’ont paru belles. Au reste, mon cher Socrate, lorsque vous vous melez de dessiner, surtout de copier, vous faites comme d’Orville, vous savez mettre et vous mettez l’elegance grecque partout, meme là où il ne s’en trouve pas l’ombre dans l’original, car je me souviens encore qu’un jour vous fites un Appollon de l’Envie que surement vous n’aviez (d’ordinaire) pas de disposition à flatter ». (Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß ; Sluis 2014, lettre I.245, p. 283).  +
-Lettre du 14 mars 1783 (de Münster) : « Voici un catalogue de feu Stosch qu’il faut me renvoyer avec le retour du courier. Lisez y seulement les articles derniers concernant les souffres. Une collection d’environ 20.000 des plus beaux cabinets que Mr. de Furstenberg auroit envie d’acquerir pour l’academie d’ici, et il vous prie de nous dire tout d’abord jusqu’où on peut aller pour le prix. Et puis le tout dernier article des pierres gravés. Vous en connoissez quelques unes, dites moi sur lesquels il faut mettre un prix et quel prix. Il y a au reste come vous verrez une collection superbe de desseins, gravures, portraits etc. etc., mais tous cela se vendra collectivement, il n’y faut pas penser. Nous serons trop heureux d’attrapper les souffres pour l’Academie, et si vous les jugez bonnes, quelques pierres gravés si on peut les avoir pour un prix tolerable. Si je n’avois point d’enfans, ou plutot si je n’avois point de compte à vendre, je vendrai je crois ma maison pour acquerir moi ces souffres, et aussi car ces choses vaillent plus aux enfans meme que 1000 ecus, qui de pauvres gens n’en font pas des gens riche. De grace renvoyez nous tout de suite le catalogue; nous n’avons que celui là, et la vente se fait le mois prochain.». (Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 2 & Band 3 ; Sluis 2015, lettre II.19, p. 149-150).  +
-Lettre du 15 février 1785 (de Münster) : « A propos d’Amsterdam, je me rapelle qu’un jour Van Damme me promit pour mes enfans les medailles consulaires, comme une chose de peu de valeur pour lui. Ne pourriez vous l’en faire souvenir? Elles auroient quelque valeur pour mes enfans, relativement à l’histoire.». (Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 2 & Band 3 ; Sluis 2015b, lettre III.12, p. 27).  +
5 Nov. 1582 (from Augsburg): evokes the misanthropy of Peutinger who refuses to show his library and his Table; agrees with Ortelius on the reading of a monetary legend: “ad tuam sententiam de dictione facile tibi assentior et fieri potuit ut pro legerim, de nummo cujus sit, non mihi satis constat cuius sit, forte dom. Marci, videbo per occasionem” (Austin, Harry Ransom Center: HRHRC Collection, HRC 55; Hessels 1887, no. 117, p. 277-279).  +
4 May 1598 (from Augsburg): “Cum decreverim libellum meum Impp. Assiduo amicorum hortatu denuo mittere in publicum, neminem habeo, Vir clarissime, quem illum commendem nisi tibi, aut nepoti tuo Jacobo Colio, idque vetere motus amicitia et familiarite, quae ante annos plus munus XX vivente adhuc parente meo p. m. inter nos inita erat, eo praecipue tempore quando nobiscum erat Clarissimus dominus Joannes Vivianus cui maxima intercessit cum parente meo familiaritas et amicitia, sicut haud ita pridem me per literas admonuit, hac igitur ratione ductus iam tibi quoque hunc meum libellum (quem modo mitto) commendo ea commendatione quae potest esse maxima et diligentissima, et quia scio tibi ingravescente iam aetate et aliis negociis occupato, id fore difficile et laboriosum forte, peto ut id nepotii tuo Colio comittas, qui ob eam quam in ipso percepi humanitatem et benevolentiam et amorem etiam in studium antiquitatis, forte haud gravatim quicquid erit operae aut laboris subibit, promovendo et monendo dominum Moretum, ut Plantinianis vestigiis insistens, hunc quoque emendatione in publicum prodire velit” (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: MS 79 C 4 (161), f° 165; Hessels 1887, no. 320, p. 750-751).  +
6/16 Febr. 1599 (from Augsburg): “S. P. Gratissima mihi fuit epistola tua doctissima qua ad incomptas meas literas respondere dignatus es vir clarissime, illa que ad Graecorum nummorum considerationem hortaris facerem id quidem perlubenter nisi et aetas et valetudo ab hoc studio quasi retraheret: faciam tamen quod potero dum mihi superstiti esse contigerit, atque eo in negotio utar opera etiam Dom. Hoschelii qui me de aliis atque aliis interpretationibus subinde admonet. Id autem totum negotium Dom Freer expediendum relinquam, cuius foetum expectamus, et quid praestiterit in antiquitatis studio videbimus, quae vero tu in huius argumenti genere observaveris, lubentissime si miseris videbo, et vicissim mittam ea, quae ex Graecis aliquot nummis descripsi. Res est magni laboris et industriae et ego non tantum mihi sumo ut huic operi quale potes satisfacere possim, quare posteris commendabo, Goltzius in Graecia sua multa praestitit, atque aliis ansam cogitandi praebuit, cuius exempla in officinis non amplius extare doleo; possent enim multis esse usui, hoc idem fiet in aliis eius operibus, quae iam magna ex parte desiderantur, ita fieri solet plerumque omnibus bonis autoribus: Quod ad diligentiam tuam attinet, quam in libellum meum impendisti maximas tibi gratias et habeo et ago, relaturus si potero, atque utinam gratificari tibi possem emendis his quos petis nummis, sed nulli venales extant: Julium aureum cum imagine ipsius ne videre quidem me memini. Scis qui sint alii cum Hircio et Planco ni fallor. Galba et Caius rari quoque sunt ut scis, de Diadumeniano aereo videbo si vixero, non satis mihi constat an viderim nec se, scio thesaurum aereum in quo nisi reperiam frustra alibi perquirendo laborabo: Libello meo Impp. Nihil insuper addendum puto, Graeca cum Latinis aut Romanis parum conveniunt. Lazius nec satisfecit in opere suo illo Graeco, sed variae sunt hominum sententiae et suum cuique pulchrum. Ad me quod attinet clarissime Coli, faciam ut beneficia quibus respondere non possum grata recordatione et memoriam colam, maiora ni sunt et illustriora quam solvendo iis esse possit tenuis et angusta suppellex mea. Vale mi clarissime et…” (Leiden, Universiteitsbibliotheek Leiden: MS BPL 2755; Hessels 1887, no. 324, p. 761-762).  
-Lettre du 28 novembre 1706 : [brèves allusions à quelques ouvrages de numismatique et d’épigraphie, édités en Hollande et en Angleterre] (voir Registre-Journal de l’Académie des inscriptions, séance du 20 décembre 1706 ; Abdel Halim, p. 533, n° CCXLIV).  +
-Lettre du 17 juin 1671 (de Rome) : lettre qui permet d’identifier « il Bancherotto » avec Antonio Cavalieri (Firenze, ASF, Mediceo 5541, f° 42 ; L. Giovannini 1979, p. 165, note 51).  +